به کجا چنین شتابان

اس ام اس عیدمبعث

 

 ۲۷رجب سالروز مبعث پیامبراعظم صلی الله علیه وآله مبارک باد 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد           دل رمیده ما را انیس و مونس شد

   

سائل درمانده ناامید نگردد

گر که بکوبد در سرای محمد(ص)

ای که ندای" اذان" رسید به گوشت

هان که به گوشت رسد ندای محمد(ص)

   

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)             ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)

دیده دل، جام جم به هیچ شمارد      سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)

   

پیامبر (صلی الله علیه وآله):خدا را نزد مردم محبوب سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد.

   

پیامبر (صلی الله علیه وآله):برترین ایمان آن است که بدانی هر کجا باشی خداوند با توست.

   

 روزگاری بود ميوه اش فتنه، خوراکش مردار، زندگی اش آلوده، سايه های ترس شانه های بردگان را می لرزاند. تازيانه ستم، عاطفه را از چهره ها می سترد. تاريکی، در اعماق تن انسان زوزه می کشيد و دخترکان بی گناه، در خاک سرد زنده به گور می شدند. و در اين هنگام بود که محمد (ص) بر چکاد کوه نور ايستاد و زمين در زير پاهای او استوار گرديد.

عيد مبعث مبارك

[ ] [ 22 ] [ ... ] [ ]